SPALANIE NISKOEMISYJNE W KOTŁACH RUSZTOWYCH

26 – 28 października 2015, Szczyrk

Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska jest jednym z celów UE. Dlatego UE opracowała Dyrektywę 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych. W związku z koniecznością zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła
i energii elektrycznej konieczne jest wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych głównie w elektrociepłowniach
i ciepłowniach przemysłowych oraz komunalnych. Podczas konferencji pragniemy przedstawić możliwości konwersji istniejących kotłów na kotły spełniające wymagania Dyrektywy.

Materiały konferencyjne zostaną wydane
w Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej w formie książkowej (zawierających streszczenie
1 str. A4 w języku polskim i angielskim) oraz na nośniku elektronicznym (z pełną treścią artykułu do 20 str. A4).

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać poprzez przesłanie na adres Biura Organizacyjnego wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnictwa
w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

Konferencja została wpisana w system Międzynarodowych Konferencji Kotłowych Politechniki Śląskiej ICBT Poland (International Conference on Boiler Technology, Poland). W jej ramach odbędzie się również specjalistyczna sesja naukowa dotycząca projektu KIC InnoEnergy innovation project EcoStoker realizowanego pod auspicjami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

REJESTRACJA 
Zarejestruj się

PROGRAM 
Zobacz

DO POBRANIA
Pobierz

ORGANIZATORZY
Zobacz

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY