NAME

EMAIL

MESSAGE

Politechnika  Śląska | Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Zakład Kotłów i Wytwornic Pary

ul. Konarskiego 20
44 – 100 Gliwice

tel.: +48 32 237 11 41 | +48 32 237 12 73
fax.: +48 32 237 21 93
Email: icbt@polsl.pl