TEMATYKA

Problematyka konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

KIERUNKI ROZWOJU KOTŁÓW I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

 • kotły na parametry nadkrytyczne,
 • kotły konwencjonalne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
 • kotły z paleniskiem rusztowym i fluidalnym, kotły odzyskowe,
 • kotły do spalania biomasy, biogazu i odpadów,
 • pierwotne i wtórne metody redukcji NOx,
 • młyny węglowe i instalacje młynowe,
 • urządzenia pomocnicze kotłów, urządzenia ochrony środowiska,
 • modernizacja i rewitalizacja urządzeń kotłowych,
 • nowe systemy spalania, spalanie tlenowe, ogr. emisji CO,
 • materiały kotłowe.

PROBLEMY EKSPLOATACJI KOTŁÓW I URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH

 • praca w stanach nieustalonych,
 • problemy sprawności, elastyczności i niezawodności,
 • diagnostyka materiałowa i ocena zużycia elementów,
 • metody kontroli i usprawnienia eksploatacji,
 • problemy erozji, korozji i zanieczyszczeń pow. ogrzewalnych,
 • spalanie i współspalanie paliw alternatywnych,
 • systemy sterowania i regulacji,
 • regulacje prawne w zakresie emisji substancji szkodliwych.

PRZYSZŁOŚĆ KOTŁÓW I KONWENCJONALNEJ ENERGETYKI

 • praca w warunkach współpracy z OZE i blokami jądrowymi,
 • spalanie paliw importowanych,
 • kierunki inwestycji w energetyce do 2050.

REJESTRACJA

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie www.icbt.polsl.pl w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku. Uwzględniane będą również wypełnione KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA dostępne na tej samej stronie i przesłane na adres:

BIURO ORGANIZACYJNE
MIĘDZYNARODOWEJ
XIII KONFERENCJI KOTŁOWEJ ICBT ’2018
Politechnika Śląska
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Zakład Kotłów i Wytwornic Pary
44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 20

PŁATNOŚCI

 

Koszt uczestnictwa 1 osoby obejmuje opłatę konferencyjną, zakwaterowanie w pokojach kompleksu hotelowego, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja, 2 przerwy kawowe), udział w sesjach naukowych oraz imprezach towarzyszących. Dla przyjeżdżających samochodem opłata obejmuje również miejsce na całodobowym monitorowanym parkingu.

Dopłata przy korzystaniu z pokoju 1 – osobowego:
w pokojach o standardzie podstawowym – 150 zł
w pokojach o wysokim standardzie – 200 zł

STANDARD PODSTAWOWY

PLN1550/os.

STANDARD WYSOKI

PLN1850/os.

REKLAMA I PROMOCJA FIRMY

Koszty wystaw, reklamy i prezentacji firm, zamieszczenie informacji w materiałach konferencyjnych podlegają indywidualnym uzgodnieniom z Biurem Konferencji.