SPALANIE NISKOEMISYJNE W KOTŁACH RUSZTOWYCH

Konkluzje BAT oraz czyste technologie węglowe – dla kotłów rusztowych

25 – 27 października 2017, Szczyrk

Od 1 stycznia 2016 roku istniejące obiekty energetyczne mają obowiązek stosować nowe regulacje IED w tym m.in. nowe surowsze
standardy emisyjne. W listopadzie 2016 r. nastąpiło podpisanie dyrektywy MCP, która ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki i tlenków azotu, związków rtęci i pyłu w obiektach energetycznych o mocy od 1 do 50 MW.
Realizacja tych zamierzeń, określonych w konkluzjach BAT, nakłada na eksploatatorów kotłów rusztowych wiele nowych obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Energetyka będzie musiała dostosować swoje instalacje w praktyce do jeszcze ostrzejszych, niż wynikające z dyrektywy IED, norm emisji. Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r. instalacjom spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.

Konieczność zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach przemysłowych i komunalnych.

O możliwościach realizacji tych zamierzeń będą Państwo mogli usłyszeć podczas Konferencji. Jedną metod jest m.in. konwersja istniejących kotłów rusztowych na spalanie węgla w złożu fluidalnym, a także nowe metody spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w tlen oraz różne metody odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin.

Przedstawione zostaną również metody utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych. Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu wykonawczych aktów prawnych oraz – z dziedziny technologii – specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.
W ramach Konferencji organizowana będzie Wystawa Problemowa i Sesja Informacji Naukowo – Technicznej, w której jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmy i osiągnięcia technologiczne.

REJESTRACJA 
Zarejestruj się

PROGRAM 
Zobacz

DO POBRANIA
Pobierz

ORGANIZATORZY
Zobacz

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY