Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP

23 – 25 października 2019, Szczyrk

Szanowni Państwo
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Zakł. Kotłów i Wytw. Pary PŚ sprawujący nadzór merytoryczny nad konferencją oraz Biuro Wystaw i Konferencji TECH–EXPO Bielsko-Biała – jako współorganizator i organizator wykonawczy, oraz współorganizatorzy: FK Sefako SA, Sędziszów, FPM Mikołów i BTK Tarnowskie Góry mają zaszczyt zaprosić Państwa na kolejną:
XV Konferencję Naukowo – Techniczną ’2019
MODERNIZACJA KOTŁÓWRUSZTOWYCH
Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP

organizowaną w ramach cyklu konferencji
International Conference on Boiler Technology. Poland
oraz
Warsztaty w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR.

Od 1 stycznia 2016 roku istniejące obiekty energetyczne powinny stosować nowe regulacje IED w tym m.in. nowe surowsze standardy emisyjne. Ponadto w listopadzie 2016 r. nastąpiło podpisanie dyrektywy MCP, która ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki, tlenków azotu, związków rtęci oraz pyłu w obiektach energetycznych o mocy od 1 do 50 MW.

Realizacja tych zamierzeń określonych w konkluzjach BAT, nakłada na eksploatatorów kotłów rusztowych wiele nowych obowiązków związanych podejmowaniem trudnych decyzji modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Energetyka komunalna i przemysłowa będzie musiała dostosować swoje instalacje w praktyce do jeszcze ostrzejszych, niż wynikające z dyrektywy IED, norm emisji. Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r. instalacjom spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.

Konieczność zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach przemysłowych i komunalnych.

W ramach konferencji odbędzie się sesja warsztatowa podsumowująca projekt pt. Zaawansowana obróbka wstępna i charakteryzacja biomasy dla efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła (Advanced pretreatment and characterization of Biomass for efficient Generation of heat and power – BioEffGen) realizowany w Politechnice Śląskiej i na Stuttgart Universität w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu wykonawczych aktów prawnych oraz – z dziedziny technologii – specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.

W ramach Konferencji przewidujemy organizację towarzyszących Wystaw Problemowych i Sesję Informacji Naukowo – Technicznej, w której jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmę i osiągnięcia technologiczne.

REJESTRACJA 
Zarejestruj się

PROGRAM 
Zobacz

DO POBRANIA
Pobierz

KONTAKT
Zobacz

ORGANIZATOR

WSPÓŁORGANIZATOR

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY