MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH

Konkluzje BAT oraz czyste technologie węglowe

– dla kotłów rusztowych

Od 1 stycznia 2016 roku istniejące obiekty energetyczne mają
obowiązek stosować nowe regulacje IED w tym m.in. nowe surowsze
standardy emisyjne. W listopadzie 2016 r. nastąpiło podpisanie
dyrektywy MCP, która ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki i
tlenków azotu, związków rtęci i pyłu w obiektach energetycznych o
mocy od 1 do 50 MW.
Realizacja tych zamierzeń, określonych w konkluzjach BAT,
nakłada na eksploatatorów kotłów rusztowych wiele nowych
obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji
modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Energetyka będzie musiała dostosować swoje instalacje
w praktyce do jeszcze ostrzejszych, niż wynikające z dyrektywy IED,
norm emisji. Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r.
instalacjom spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.

Konieczność zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła
i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań
modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń
kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach
przemysłowych i komunalnych.

O możliwościach realizacji tych zamierzeń będą Państwo mogli
usłyszeć podczas Konferencji. Jedną metod jest m.in. konwersja
istniejących kotłów rusztowych na spalanie węgla w złożu fluidalnym,
a także nowe metody spalania węgla w atmosferze wzbogaconej w
tlen oraz różne metody odsiarczania, odazotowania i odpylania spalin.
Przedstawione zostaną również metody utylizacji odpadów
komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
wykonawczych aktów prawnych oraz – z dziedziny technologii – specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek
naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.

W ramach Konferencji organizowana będzie Wystawa Problemowa i Sesja Informacji Naukowo – Technicznej, w której
jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmy i osiągnięcia technologiczne.

TEMATYKA

Problematyka konferencji obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

 • Konkluzje BAT jako instrumenty ograniczania i kontrolowania emisji z instalacji przemysłowych
 • Odstępstwa od konkluzji BAT
 • Standardy emisyjne określone w IED
 • Paleniska niskoemisyjne
 • Nowoczesne technologie spalania paliw
 • Modernizacje i remonty kotłów i urządzeń pomocniczych
 • Konwersja rusztowych palenisk kotłowych.
 • Materiały i technologie
 • Nowoczesna eksploatacja urządzeń kotłowych – gospodarka wodna w elektrociepłowniach i ciepłowniach
 • Modernizacja instalacji oczyszczania spalin
 • Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w kotłach rusztowych
 • Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w kotłach rusztowych

REJESTRACJA

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia uczestnictwa i przesłanie jej faksem pod nr +48 33 444 65 93 bądź mailowo do Biura Organizacyjnego .

STANDARD PODSTAWOWY

PLN1250/os.
 • Pokój 1-os. – standard podstawowy
 • Materiały konferencyjne
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w sesjach naukowych
 • Imprezy towarzyszące
 • Opłata konferencyjna
 • Miejsce parkingowe

STANDARD PODWYŻSZONY

PLN1350/os.
 • Pokój 1-os. – standard podwyższony
 • Materiały konferencyjne
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w sesjach naukowych
 • Imprezy towarzyszące
 • Opłata konferencyjna
 • Miejsce parkingowe

STANDARD PODWYŻSZONY

PLN1250/os
 • Pokój 2-os. – standard podwyższony
 • Materiały konferencyjne
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w sesjach naukowych
 • Imprezy towarzyszące
 • Opłata konferencyjna
 • Miejsce parkingowe

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Koszt uczestnictwa 1 osoby obejmuje opłatę konferencyjną, zakwaterowanie w pokojach kompleksu hotelowego, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie od 25.10. 2017 (kolacja) do 27.10.2017 r. (obiad), przerwy kawowe, udział w sesjach naukowych oraz imprezach towarzyszących.
Dla przyjeżdżających samochodem opłata obejmuje również miejsce parkingowe.

PŁATNOŚCI

Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO
ul. Aleksandrowicka 33, 43-300 Bielsko-Biała

Nr konta bankowego: 50 1020 5558 1111 1063 2550 0035
Tytułem: Modernizacja kotłów rusztowych, imię i nazwisko uczestnika, nazwa firmy/instytucji o ile występuje
Uwaga: opłatę należy wnieść do 30 września 2017r.

REKLAMA I PROMOCJA FIRMY

Zobacz nasze pakiety promocyjne. Przy powierzchni stoiska min. 4 m2 dodatkowo proponujemy 10 min. wystąpienie w specjalnym bloku promocyjnym.

Koszt wystąpienia w specjalnym bloku promocyjnym.

750 zł+23% VAT

Koszt stoiska wystawowego zabudowanego w systemie Octanorm z wyposażeniem standardowym.

250 zł+23% VAT

Koszt planszy posterowej o wymiarach 95 x 140 cm.

250 zł+23% VAT