MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH

Dostosowanie kotłów rusztowych do standardów emisyjnych LCP oraz MCP

Od 1 stycznia 2016 roku istniejące obiekty energetyczne mają
obowiązek stosować nowe regulacje IED w tym m.in. nowe surowsze
standardy emisyjne. W listopadzie 2016 r. nastąpiło podpisanie
dyrektywy MCP, która ustala limity emisji pyłów, dwutlenku siarki i
tlenków azotu, związków rtęci i pyłu w obiektach energetycznych o
mocy od 1 do 50 MW.
Realizacja tych zamierzeń, określonych w konkluzjach BAT,
nakłada na eksploatatorów kotłów rusztowych wiele nowych
obowiązków związanych z podejmowaniem trudnych decyzji
modernizacyjnych oraz inwestycyjnych.

Energetyka będzie musiała dostosować swoje instalacje
w praktyce do jeszcze ostrzejszych, niż wynikające z dyrektywy IED,
norm emisji. Bez dostosowania do wymagań konkluzji BAT od 2020 r.
instalacjom spalania grozi brak zgody na ich dalszą eksploatację.

Konieczność zaspokojenia potrzeb Polski w zakresie ciepła
i energii elektrycznej wymusza wdrożenie szerokiego zakresu działań
modernizacyjnych, pozwalających na dalszą eksploatację urządzeń
kotłowych, głównie w elektrociepłowniach i ciepłowniach
przemysłowych i komunalnych.

W ramach konferencji odbędzie się sesja warsztatowa podsumowująca projekt pt. Zaawansowana obróbka wstępna i charakteryzacja biomasy dla efektywnej produkcji energii elektrycznej i ciepła (Advanced pretreatment and characterization of Biomass for efficient Generation of heat and power – BioEffGen) realizowany w Politechnice Śląskiej i na Stuttgart Universität w ramach polsko-niemieckiej współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju STAIR.

Do wygłoszenia referatów zaprosiliśmy przedstawicieli kancelarii prawnych biorących bezpośredni udział w przygotowaniu
wykonawczych aktów prawnych oraz – z dziedziny technologii – specjalistów z zakresu techniki kotłowej, przedstawicieli jednostek
naukowo-badawczych, uczelni technicznych, instytutów branżowych i biur projektowych.

W ramach Konferencji organizowana będzie Wystawa Problemowa i Sesja Informacji Naukowo – Technicznej, w której
jednostki badawcze, produkcyjne i eksploatacyjne przedstawią firmy i osiągnięcia technologiczne.

UCZESTNICY KONFERENCJI

Konferencja skierowana jest do kadry inżynieryjno-technicznej oraz specjalistów zakładów eksploatujących urządzenia kotłowe:

 • odpowiedzialnych za ochronę środowiska w elektrociepłowniach
  i ciepłowniach komunalnych
 • zajmujących się eksploatacją i remontami kotłów rusztowych
  w ciepłownictwie i energetyce przemysłowej
 • odpowiedzialnych za inwestycje i modernizacje urządzeń energetycznych

Zapraszamy także:

 • pracowników wyższych uczelni technicznych zajmujących się maszynami i urządzeniami energetycznymi oraz inżynierią środowiska
 • przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych
 • producentów maszyn i urządzeń energetycznych oraz urządzeń ochrony środowiska
 • przedstawicieli biur projektowych
 • przedstawicieli jednostek pomiarowo – badawczych energetyki
 • przedstawicieli firm wykonujących modernizacje urządzeń kotłowych

PROBLEMATYKA KONFERENCJI

 • Standardy emisyjne LCP (dla WR25 lub większych) oraz MCP dla pozostałych WR)
 • Konkluzje BAT jako instrumenty ograniczania i kontrolowania emisji
  z instalacji przemysłowych
 • Odstępstwa od konkluzji BAT
 • Standardy emisyjne określone w IED
 • Paleniska niskoemisyjne
 • Nowoczesne technologie spalania paliw
 • Modernizacje i remonty kotłów i urządzeń pomocniczych
 • Konwersja rusztowych palenisk kotłowych
 • Materiały i technologie
 • Nowoczesna eksploatacja urządzeń kotłowych – gospodarka wodna
  w elektrociepłowniach i ciepłowniach
 • Modernizacja instalacji oczyszczania spalin
 • Utylizacja odpadów komunalnych i przemysłowych w kotłach rusztowych
 • Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w kotłach rusztowych

REJESTRACJA

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA i przesłanie faksem na nr 33 487 66 52 lub po zeskanowaniu e-mailem na adrestechexpo@wp.pl oraz biuro@techexpo.pl w terminie do 30 sierpnia 2019 r.
Karty Zgłoszenia Uczestnictwa dostępne są również na stronach www.icbt.polsl.pl, www.cire.pl, www.techexpo.pl,
Uwzględniane będą również wypełnione KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA przesłane na adres:

Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO
ul. Łowiecka 77c
43-382 BIELSKO-BIAŁA

lub

BIURO ORGANIZACYJNEXV KONFERENCJI N-T ’2019
MODERNIZACJA KOTŁÓW RUSZTOWYCH
Politechnika Śląska
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych ZKiWP
44 – 100 Gliwice, ul. Konarskiego 20

STANDARD PODSTAWOWY

PLN1350/os.
 • Pokój 1-os. – standard podstawowy
 • Materiały konferencyjne
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w sesjach naukowych
 • Imprezy towarzyszące
 • Opłata konferencyjna
 • Miejsce parkingowe

STANDARD PODWYŻSZONY

PLN1550/os.
 • Pokój 1-os. – standard podwyższony
 • Materiały konferencyjne
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w sesjach naukowych
 • Imprezy towarzyszące
 • Opłata konferencyjna
 • Miejsce parkingowe

STANDARD PODWYŻSZONY

PLN1350/os.
 • Pokój 2-os. – standard podwyższony
 • Materiały konferencyjne
 • Pełne wyżywienie
 • Udział w sesjach naukowych
 • Imprezy towarzyszące
 • Opłata konferencyjna
 • Miejsce parkingowe

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT.

Koszt uczestnictwa 1 osoby obejmuje opłatę konferencyjną, zakwaterowanie w pokojach kompleksu hotelowego, materiały konferencyjne, pełne wyżywienie od 23.10. 2019 (kolacja) do 25.10.2019 r. (obiad), przerwy kawowe, udział w sesjach naukowych oraz imprezach towarzyszących.
Dla przyjeżdżających samochodem opłata obejmuje również miejsce parkingowe.

PŁATNOŚCI

Biuro Wystaw i Konferencji TECH-EXPO
ul.Łowiecka 77c, 43-382 Bielsko-Biała

Nr konta bankowego: 50 1020 5558 1111 1063 2550 0035
Tytułem: „Modernizacja kotłów rusztowych + nazwisko uczestnika”
Uwaga: opłatę należy wnieść do 30.09.2019r.

REKLAMA I PROMOCJA FIRMY

Zapraszamy producentów, dystrybutorów, biura projektowe do udziału w Wystawie Problemowej Konferencji.

Stoisko wystawowe zbudowane w systemie Octanorm

Koszt powierzchni wystawowej z wyposażeniem standardowym wynosi 300zł/m2 + 23% VAT

W ramach opłaty za stoisko wystawiennicze (min. 4 m2) proponujemy 5 min. wystąpienie promocyjne

Plansze posterowe do prezentacji materiałów tekstowych

Koszt planszy posterowej lub rollup’u wynosi 200 zł/planszę + 23%VAT.

Proponujemy wystąpienie w specjalnie przygotowanym bloku promocyjnym

Koszt wystąpienia 15 min. wynosi 1000 zł + 23%VAT